Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0173/1839 Manufakturist Nils Peter Gullberg

Konkursärende

Ansökan:
1839-07-15
Proklamadag:
1840-01-27
Dom:
1840-06-15

Bransch: Manufakturist
Undergrupp i Hisco: Fabrikörer och förvaltare (hiscokod: 21)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 102.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Manufacturist Snickare / och om Urarfva efter adl Hustrun Carolina Charlotta Wahlström
Normerad titel: Manufakturist
Normerad relationstitel:

Kuratorer: Sidenfabriqu K. A. Almgren

Aktens nr (serie F6a): 41/1840

Notarie: N. W. Martin
Referent: Rn Hagberg

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 18390722
Proklama beviljad: 18390722
Avis 1: 18390731
Avis 2: 18390821
Avis 3: 18391209

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium