Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0172/1839 Augusta Adelaid Bauchlers, Sterbhusdelägare

Konkursärende

Ansökan:
1839-07-11
Proklamadag:
1840-01-27
Dom:
1841-06-16

Bransch: Fabrikör
Undergrupp i Hisco: Fabrikörer och förvaltare (hiscokod: 21)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 101.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Fabriqueuren Johan Fredric Dahlboms afl Hustrus Augusta Adelaid Bauchlers, om Urarfva
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Fabrikör

Kuratorer: Krydd[...] C O Stenskog Fabriqueur P. Dahlbom

Aktens nr (serie F6a): 28/1841

Notarie: N. W. Martin
Referent: Rn Almgren

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 18390722
Proklama beviljad: 18390722
Avis 1: 18390731
Avis 2: 18390821
Avis 3: 18391209

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium