Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0171/1839 Vinskänk Carl August Meurling

Konkursärende

Ansökan:
1839-07-08
Proklamadag:
1840-01-27
Dom:
1841-06-16

Bransch: Vinskänk
Undergrupp i Hisco: Restaurang- och hotellidkare (hiscokod: 51)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 101.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Winskänk
Normerad titel: Vinskänk

Kuratorer: Kryddkramhandlar C F Meurling

Aktens nr (serie F6a): 128/1841

Notarie: Richter
Referent: R Zander

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18390722
Kuratorer utsedda: 18390928
Proklama beviljad: 18390722
Avis 1: 18390731
Avis 2: 18390821
Avis 3: 18391209

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium