Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0170/1839 Inspektor Anders Lind

Konkursärende

Ansökan:
1839-07-08
Proklamadag:
1840-01-27
Dom:
1840-12-07

Bransch: Inspektor
Undergrupp i Hisco: Föreståndare, förmän och inspektörer (hiscokod: 22)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 101.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Inspector
Normerad titel: Inspektor

Kuratorer: Ryttmäst Grefve Cl. Fr. Horn

Aktens nr (serie F6a): 401/1840

Notarie: O L Stenberg
Referent: Rn Hedenskoug

Övriga datum i ärendet:

Föredragning: 18390722
Första kallelse: 18391104
Kuratorer utsedda: 18400328
Proklama beviljad: 18390722
Avis 1: 18390731
Avis 2: 18390821
Avis 3: 18391209

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium