Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0169/1839 Nils Johan Edgrens, Sterbhusdelägare

Konkursärende

Ansökan:
1839-07-08
Proklamadag:
1840-01-27
Dom:
1840-06-15

Bransch: Med.doktor
Undergrupp i Hisco: Läkare, vårdare och veterinärer (hiscokod: 06)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 101.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Afl Medicinae Doctorn Nils Johan Edgrens, om Urarfva
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Med.doktor

Kuratorer: Notarien C R Lexou

Aktens nr (serie F6a): 105/1840

Notarie: Norbin
Referent: Rn Åbom

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 18390722
Proklama beviljad: 18390722
Avis 1: 18390731
Avis 2: 18390821
Avis 3: 18391209

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium