Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0168/1839 Eric Kullgrens, Omyndige Barn

Konkursärende

Ansökan:
1839-07-08
Proklamadag:
1840-01-27
Dom:
1840-06-15

Bransch: Hattmakare
Undergrupp i Hisco: Skräddare, sömmare och tapetserare (hiscokod: 79)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 101.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Curator ad litem A. Hambreus å tjenstens vägnar för afl Hattmakaren Eric Kullgrens, om Urarfva
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Kurator

Kuratorer: Kryddkramhandl C. J. Risbeck

Aktens nr (serie F6a): 53/1840

Notarie: DuRees
Referent: Rn Limnelius

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 18390715
Proklama beviljad: 18390715
Avis 1: 18390731
Avis 2: 18390821
Avis 3: 18391209

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium