Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0167/1839 Hushållerska Gustava Wilhelmina Forssberg

Konkursärende

Ansökan:
1839-07-08
Proklamadag:
1840-01-27
Dom:
1841-12-15

Bransch: Hushållerska
Undergrupp i Hisco: Föreståndare, förmän och inspektörer (hiscokod: 22)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 100.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Hushållerska
Normerad titel: Hushållerska

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a): 507/1841

Notarie: Sandström
Referent: R Zander

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 18390715
Proklama beviljad: 18390715
Avis 1: 18390731
Avis 2: 18390821
Avis 3: 18391209

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium