Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0166/1839 Kammarmusiker Edmund Wilhelm Brandes

Konkursärende

Ansökan:
1839-07-08
Proklamadag:
1840-01-20
Dom:
1840-12-16

Bransch: Kammarmusiker
Undergrupp i Hisco: Musiker, skådespelare och cirkusartister (hiscokod: 17)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 100.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Kongl Kamar Musicus
Normerad titel: Kammarmusiker

Kuratorer: Glasmästaren F. W. Smedberg

Aktens nr (serie F6a): 251/1840

Notarie: N. W. Martin
Referent: R Hagberg

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 18390715
Proklama beviljad: 18390715
Avis 1: 18390731
Avis 2: 18390821
Avis 3: 18391209

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning: