Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0165/1839 Skeppare Ludvig August Bergner

Konkursärende

Ansökan:
1839-07-08
Proklamadag:
1840-01-20
Dom:
1840-06-15

Bransch: Skeppare
Undergrupp i Hisco: Fartygsbefäl (hiscokod: 04)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 100.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Coopvardie Skeppare
Normerad titel: Skeppare

Kuratorer: Kryddkramhand C O Strindberg

Aktens nr (serie F6a): 4/1840

Notarie: Godenius
Referent: Ln Rinman

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 18390725
Proklama beviljad: 18390725
Avis 1: 18390731
Avis 2: 18390821
Avis 3: 18391209

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium