Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0164/1839 Gustaf Widerströms, Sterbhusdelägare

Konkursärende

Ansökan:
1839-07-06

Bransch: Snickare
Undergrupp i Hisco: Murare och byggnadsarbetare (hiscokod: 95)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 100.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Afl Snickaren Gustaf Widerströms, om Urarfva
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Snickare

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a):

Notarie:
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda:
Proklama beviljad:
Avis 1:
Avis 2:
Avis 3:

Proklamaanteckning: 1839 den 25 Julii blef denne ansökn. skriftl. återkallad

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium