Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0163/1839 F.d.slaktare Adolph Fredric Weman

Konkursärende

Ansökan:
1839-07-05
Proklamadag:
1840-01-20
Dom:
1840-06-15

Bransch: Slaktare
Undergrupp i Hisco: Livsmedelsarbetare (hiscokod: 77)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 100.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: F.d. Slagtare
Normerad titel: F.d.slaktare

Kuratorer: Slagt. Styckmäst H M Meurling

Aktens nr (serie F6a): 130/1840

Notarie: Rosenström
Referent: R Berger

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 18390715
Proklama beviljad: 18390715
Avis 1: 18390731
Avis 2: 18390821
Avis 3: 18391209

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium