Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0162/1839 Musikinstrumentmakare Abraham Willgren

Konkursärende

Ansökan:
1839-07-04
Proklamadag:
1840-01-20
Dom:
1840-06-15

Bransch: Musikinstrumentmakare
Undergrupp i Hisco: övriga hantverkare, montörer och reparatörer (hiscokod: 94)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 100.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Musicalisk Instrumentmakare
Normerad titel: Musikinstrumentmakare

Kuratorer: [18391007] Hattmakar J. Carlström [18400525] Not. Schwartz o. Instrum. Mak. Hulting fri

Aktens nr (serie F6a): 86/1840

Notarie: Remmer
Referent: R Limnelius

Övriga datum i ärendet:

Föredragning: 18390715
Första kallelse: 18391007
Kuratorer utsedda: 18400525
Proklama beviljad: 18390715
Avis 1: 18390731
Avis 2: 18390821
Avis 3: 18391209

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium