Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0161/1839 Husgerådskammardräng Johan Lundquist

Konkursärende

Ansökan:
1839-07-02
Proklamadag:
1840-01-20
Dom:
1840-06-15

Bransch: Husgerådskammardräng
Undergrupp i Hisco: Hamn- och transportarbetare (hiscokod: 97)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 099.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Husgeråds Kamardräng
Normerad titel: Husgerådskammardräng

Kuratorer: Distillatoren J. U. Westin

Aktens nr (serie F6a): 60/1840

Notarie: N. W. Martin
Referent: Rn Wallén

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 18390115
Proklama beviljad: 18390115
Avis 1: 18390703
Avis 2: 18390821
Avis 3: 18329120

Proklamaanteckning: 156.

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium