Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0160/1839 Kanslist Johan Olof Ruthberg

Konkursärende

Ansökan:
1839-07-01
Proklamadag:
1840-01-20
Dom:
1840-06-15

Bransch: Kanslist
Undergrupp i Hisco: Tjänstemän (hiscokod: 30)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 099.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Cancellist
Normerad titel: Kanslist

Kuratorer: Cont. skrifvar S A Ponthan

Aktens nr (serie F6a): 123/1840

Notarie: Norbin
Referent: Rn Åbom

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 18390708
Proklama beviljad: 18390708
Avis 1: 18390731
Avis 2: 18390821
Avis 3: 18391209

Proklamaanteckning: 57

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium