Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0159/1839 Änka Catharina Doroth. Lindberg

Konkursärende

Ansökan:
1839-07-01
Proklamadag:
1840-01-20
Dom:
1840-11-23

Bransch: Garvare
Undergrupp i Hisco: Garvare och skinnberedare (hiscokod: 76)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 099.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Enka / Garfvaren Lindbergs
Normerad titel: Änka
Normerad relationstitel: Garvare

Kuratorer: [18390729] [Slagt] Rytt G A Hagtorn Notarien G A Billmanson - afsagdt Hr Commissar J. Rosander [18390923] H. Commissarien J. Rosander Ryttmäst [Stykare] Notarien C N Rathsman

Aktens nr (serie F6a): 403/1840

Notarie: Beckman
Referent: Ln Biörck

Övriga datum i ärendet:

Föredragning: 18390708
Första kallelse: 18390729
Kuratorer utsedda: 18390923
Proklama beviljad: 18390708
Avis 1: 18390731
Avis 2: 18390821
Avis 3: 18391209

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium