Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0400/1770 Kramhandlare Jan Sundbeck

Konkursärende

Ansökan:
1770-06-19
Proklamadag:
1770-12-22

Bransch: Kramhandlare
Undergrupp i Hisco: Handlare (hiscokod: 41)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 02, sida 058.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Kramhandlare
Normerad titel: Kramhandlare

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a): 152/17771

Notarie:
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17700629
Kuratorer utsedda:
Proklama beviljad: 17700629
Avis 1:
Avis 2:
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium