Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0396/1770 Bryggare Johan Lindström

Konkursärende

Ansökan:
1770-05-26
Proklamadag:
1770-12-03

Bransch: Bryggare
Undergrupp i Hisco: Livsmedelsarbetare (hiscokod: 77)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 02, sida 058.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Bryggare
Normerad titel: Bryggare

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a):

Notarie:
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17700528
Kuratorer utsedda:
Proklama beviljad: 17700528
Avis 1:
Avis 2:
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium