Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0395/1770 Lärftskrämare Pehr Groll

Konkursärende

Ansökan:
1770-05-23
Proklamadag:
1770-11-26

Bransch: Lärftskrämare
Undergrupp i Hisco: Handlare (hiscokod: 41)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 02, sida 058.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Lärftkrämare
Normerad titel: Lärftskrämare

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a): 116 1/2/1771

Notarie:
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17700523
Kuratorer utsedda:
Proklama beviljad: 17700323
Avis 1:
Avis 2:
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium