Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0057/1839 Hustru Anna Margar Sjöberg

Konkursärende

Ansökan:
1839-03-02
Proklamadag:
1840-01-20
Dom:
1841-06-16

Bransch: Skräddare
Undergrupp i Hisco: Skräddare, sömmare och tapetserare (hiscokod: 79)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Boskillnad
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 13, sida 078.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Hustru / Skräddaren Johan Sjöbergs, om boskillnad
Normerad titel: Hustru
Normerad relationstitel: Skräddare

Kuratorer: Kramhandlar A M Nicodemi Skräddaren P Hane

Aktens nr (serie F6a): 224/1841

Notarie: Renner
Referent: Rn Spångberg

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18390309
Kuratorer utsedda: 18390708
Proklama beviljad: 18390708
Avis 1: 18390731
Avis 2: 18390821
Avis 3: 18391209

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium