Resultatlistan   |     Skriv ut

Dnr 0043/1767 Frånskild hovsekreterarehustru C. E. Reichardt

Konkursärende

Ansökan:
1767-05-02

Bransch: Hovsekreterare
Undergrupp i Hisco: Högre ämbetsmän (hiscokod: 20)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 02, sida 009.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Före detta warande hustru / Hofsecreterarens M. Werners för detta warande hustru C. E. Reichardt
Normerad titel: Frånskild hovsekreterarehustru
Normerad relationstitel: Hovsekreterare

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a):

Notarie:
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17670525
Kuratorer utsedda:
Proklama beviljad:
Avis 1:
Avis 2:
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium