Resultatlistan   |     Skriv ut

Dnr 0243/1820 Fabrikör Johan Glensing

Konkursärende

Ansökan:
1820-04-25
Proklamadag:
1820-11-13
Dom:
1821-04-30

Bransch: Fabrikör
Undergrupp i Hisco: Fabrikörer och förvaltare (hiscokod: 21)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Boskillnad
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 10, sida 204.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Fabriqueur / Fabriqueuren Johan Glensing om Cession och dess Hustru Lovisa Glensing om boskillnad.
Normerad titel: Fabrikör
Normerad relationstitel: Fabrikör

Kuratorer: Kryddkrämaren Ch. Ad. Hassel

Aktens nr (serie F6a): 54/1821

Notarie: Kihlman
Referent: Rn. Fredholm

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18200503
Kuratorer utsedda: 18200510
Proklama beviljad: 18200510
Avis 1: 18200529
Avis 2: 18200612
Avis 3: 18200911

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium