Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0056/1819 Änka Christ. Charl. Nyberg

Konkursärende

Ansökan:
1819-05-28
Proklamadag:
1819-12-08
Dom:
1820-04-29

Bransch: Juvelerare
Undergrupp i Hisco: Juvelerare och guldarbetare (hiscokod: 88)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 10, sida 165.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Enka / f. d. Jouveleraren och Wärderingsmannen vid General Assistance Contoiret Johan Fredr. Willkommens Enka Christ. Charl. Nyberg om urarfva.
Normerad titel: Änka
Normerad relationstitel: F.d.juvelerare

Kuratorer: H. Majorren och Riddaren J. H. Lemke

Aktens nr (serie F6a): 50/1820

Notarie: Hallström
Referent: R: Lindbergh

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18190607
Kuratorer utsedda: 18190607
Proklama beviljad: 18190607
Avis 1: 18190705
Avis 2: 18190719
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium