Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0053/1819 Hustru Sophiia Glimberg

Konkursärende

Ansökan:
1819-05-15
Proklamadag:
1819-12-11
Dom:
1821-03-24

Bransch: Skomakare
Undergrupp i Hisco: Skomakare och lädervaruarbetare (hiscokod: 80)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Borgenärer emot varandra
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 10, sida 165.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Hustru / Bortavarande Skomakaren Lars Berglunds Hustru Sophia Glimbergs Förmyndare emot Mannens Borgenärer.
Normerad titel: Hustru
Normerad relationstitel: Skomakare

Kuratorer: Grosshand. A. E. Maulström Skomakaren Appeqvist

Aktens nr (serie F6a): 30/1821

Notarie: Runeberg
Referent: R: Richnau

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18190517
Kuratorer utsedda: 18190607
Proklama beviljad: 18190607
Avis 1: 18190705
Avis 2: 18190719
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium