Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0051/1818 Viktualiehandelsbetjänt Abraham Hedberg

Konkursärende

Ansökan:
1818-05-10
Proklamadag:
1819-11-17
Dom:
1820-05-29

Bransch: Viktualiehandelsbetjänt
Undergrupp i Hisco: Försäljare och bodbetjänter (hiscokod: 45)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 10, sida 164.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Victualie Handels Betjent
Normerad titel: Viktualiehandelsbetjänt

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a): 60/1820

Notarie: Hagberg
Referent: R: Richnau

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18190517
Kuratorer utsedda:
Proklama beviljad: 18190517
Avis 1: 18190619
Avis 2: 18190703
Avis 3: 18190930

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium