Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0049/1819 Klädeskramhandlare H. J. Asping

Konkursärende

Ansökan:
1819-05-03
Proklamadag:
1819-11-10
Dom:
1820-12-16

Bransch: Klädeskramhandlare
Undergrupp i Hisco: Handlare (hiscokod: 41)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 10, sida 164.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Siden= och klädeskramhandare
Normerad titel: Klädeskramhandlare

Kuratorer: Fabriqueurern L. Sjöbeck Handlande E. Mendelson

Aktens nr (serie F6a): 344/1820

Notarie: Runeberg
Referent: R: Richnau

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18190510
Kuratorer utsedda: 18190510
Proklama beviljad: 18190510
Avis 1: 18190619
Avis 2: 18190703
Avis 3: 18190930

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium