Resultatlistan   |     Skriv ut

Dnr 0048/1819 Agrell Enka & Sterbhusdelägare

Konkursärende

Ansökan:
1819-05-03
Proklamadag:
1819-11-10
Dom:
1820-10-21

Bransch: Bankkommissarie
Undergrupp i Hisco: Föreståndare, förmän och inspektörer (hiscokod: 22)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Boskillnad
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 10, sida 164.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Banco Commissarien Johan Gabriel Agrells Enka Fru Christina Catharina Rothelm om Boskilnad och öfrige Sterbhusdelägare om Urarfva.
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Bankkommissarie

Kuratorer: H: Ofversten m.m. J. P. Törne Fabriqueuren A. Hjelmqvist.

Aktens nr (serie F6a): 138/1820

Notarie: Bandelin
Referent: R: Richnau

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18190510
Kuratorer utsedda: 18190510
Proklama beviljad: 18190510
Avis 1: 18190619
Avis 2: 18190703
Avis 3: 18190930

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium