Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0045/1819 Elie Sterbhus

Konkursärende

Ansökan:
1819-04-26
Proklamadag:
1819-11-03
Dom:
1820-05-08

Bransch: Referent
Undergrupp i Hisco: Jurister (hiscokod: 12)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 10, sida 163.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Regerendarien uti Riksens Ständers Banque Carl Gustaf Elies Sterbhus om urarfva.
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Referent

Kuratorer: Banco Casseuren A. Björkman Actuarie E. D. Wingstedt

Aktens nr (serie F6a): 67/1820

Notarie: Kihlman
Referent: Ln. Hochschild

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18190503
Kuratorer utsedda: 18190503
Proklama beviljad: 18190503
Avis 1: 18190619
Avis 2: 18190703
Avis 3: 18190930

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium