Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 3264/1818 F.d.löjtnant Pehr Enström

Konkursärende

Ansökan:
1818-12-18
Proklamadag:
1819-11-17
Dom:
1820-04-10

Bransch: Löjtnant
Undergrupp i Hisco: Brandmän och militärer (hiscokod: 58)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 10, sida 154.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: f. d. Herr Lieutenant
Normerad titel: F.d.löjtnant

Kuratorer: Smeden Anderson

Aktens nr (serie F6a): 36/1820

Notarie: Bandelin
Referent: R: Båth

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18181228
Kuratorer utsedda: 18190517
Proklama beviljad:
Avis 1: 18190619
Avis 2: 18190703
Avis 3: 18190930

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium