Magistraten och rådhusrättens arkiv (NAD)

Stockholms magistrat och rådhusrätts arkiv förvaras i Stockholms stadsarkiv.

Arkivförteckningen finns digitalt tillgänglig i Nationell ArkivDatabas (NAD):

Arkivförteckning SE/SSA/0138 Stockholms magistrat och rådhusrätt.

Projekt Tidigmoderna konkurser innehåller arkivhandlingar från fem serier i arkivet:

 • C5a Konkursdiarier 1707-1849 (Fullständig registrering och skanning)
 • C11 Uppropsprotokoll (borgenärsförteckningar) 1687-1849 (Fullständig skanning)
 • F6a Konkursakter 1751-1849 (Urval av 2000 skannade akter, klart under 2011)
 • A3a Civilprotokoll, huvudserie 1661-1849 (Skanning av bevarade domar i akturvalet)
 • A4a Protokoll i konkursmål 1800-1850 (Skanning av bevarade domar i akturvalet)

Länkning mellan handlingar:

 • C11 kopplas till C5a via proklamadag
 • F6a kopplas till C5a via aktnummer
 • A3a och A4a kopplas till C5a via domdatum och notariens namn

Följande serier ur Magistraten och rådhusrättens arkiv ligger inom projektets intresseområde men bedöms i dagsläget inte som tillräckligt informationsrika för att inkluderas i projektet.

 • B2a Notariens registratur 1706-1807
 • C12 Referentprotokoll 1750-1821
 • C13a-c Diarier till referentprotokoll 1777-1849
 • F6b Obestämda konkurser 1730-1786
 • F6c Oavgjorda konkursärenden 1727-1802
 • F6d Förfallna konkursärenden 1768-1848
 • F6e Konkurs- och hyresmål 1702-1849
 • A18a Domböcker i civilmål, huvudserie 1700-1759
 • A18b Domböcker i civilmål, koncept 1662-1779
 • A3b Civilprotokoll, koncept 1661-1844
 • A4b Protokoll o konkursmål, koncept 1800-1863

I databasen finns i fulltextversion Ulla Johansons artikel: Magistratens och rådhusrättens arkiv 1720-1849.