Prisomräknare

På webbplatsen Historia.se finns en prisomräknare för äldre prisuppgifter. Den kan användas för att räkna om monetära värden i konkursakter och domar till moderna motsvarigheter.

Prisomräknare från medeltid till nutid

Om Historia.se:

Syftet med Historia.se är att vara en portal för historisk statistisk, att presentera historia i siffror. Inriktningen är främst på ekonomisk historia. Hemsidan har tilldelats medel för samverkan med det omgivande samhället från Stockholms universitet (ekonomisk historia). Redaktör och webbmaster för hemsidan är Rodney Edvinsson, docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.

 

Bilden till höger visar första sidan på en konkursakt (164/1800).

Konkursakt 164/1800.