För studenter

Vi välkomnar studenter att skriva b-,c- och d-uppsatser utifrån handlingarna i databasen. Är du handledare eller student är du välkommen att kontakta fil. dr Mats Hayen vid Stockholms stadsarkiv:

mats.hayen[at]stockholm.se

Handledare och studenter kan efter kontakt med projektet få tillgång till inloggningsuppgifter vilka gör det möjligt att registrera information i databasen. För att utnyttja databasen för sökning krävs dock ingen inloggning.

Vi kan även hjälpa till med ämnesförslag.

Välkommen att ta kontakt med oss!

Bilden till höger visar baksidan på ett uppropsprotokoll från 1699.