Titelklassificering

Marco H.D. van Leeuwen, Ineke Maas and Andrew Miles (eds.), HISCO. Historical International Standard Classification of Occupations, Leuven University Press, Leuven 2002.

Gäldenärers och borgenärers titlar i databasen Tidigmoderna konkurser klassificeras enligt HISCO (Historical International Standard Classification of Occupations), en internationell standard för klassificering av yrkestitlar.
 

HISCO-systemet finns dokumenterat i Marco H.D. van Leeuwen, Ineke Maas and Andrew Miles (eds.), HISCO. Historical International Standard Classification of Occupations, Leuven University Press, Leuven 2002. HISCO samordnas av International Institute of Social History i Amsterdam som också presenterar HISCO på internet.

I databasen Tidigmoderna konkurser används som regel HISCO-koden på undergruppsnivå (de första två siffrorna i den femsiffriga yrkeskoden).

Välj Sök i databasen och Undergrupp i Hisco för att använda HISCO vid sökning.

 

Mer om titelklassificering

Öppna PDF med lista på branschtitlar och Hisco-koder.

Öppna Excel med lista på branschtitlar och Hisco-koder.

Öppna PDF med förklaringar av fältnamn som används vid titelklassificering.