Om databasen

Databasen Tidigmoderna konkurser består av tio olika posttyper som länkats samman
enligt följande schema
Tidigmoderna konkurs: länkstruktur inom databasen

Kärnan i databasen är ärendeposten. Den består av de registrerade uppgifterna ur
Stockholms magistrat och rådhusrätts konkursdiarium 1707-1849.

Hela diariet kan laddas ner som en Excelfil. Se sidan Ladda ner data.

Till varje konkursärende kan en eller flera gäldenärer och borgenärer knytas. Detta är roller
som databasens individer framträder i. I en konkurs kan en individ förekomma som gäldenär,
i en annan som borgenär.

Utifrån huvudsaklig arbetssyssla under livet grupperas databasens individer i undergrupper
i HISCO (se Titelklassificering). Från yrkesposterna, vilka i dagsläget bara innehåller de 
undergrupper som ingår i urvalet, finns länkar till mer utförliga yrkesbeskrivningar i 
History of Work Database.

Från ärendeposten går också länkar till tre olika typer av arkivhandlingar:

  1. Uppropsprotokoll. Detta är listor på borgenärer som återfinns under rätt proklamadag.
  2. Konkursakter. Databasen kommer under år 2011 att tillföras c:a 2000 akter i ett urval.
  3. Konkursdomar. Domar i de akter som ingår i 2010 och 2011 års urval.

Textposter och statistikposter består av olika former av bearbetningar. De kan länkas
till samtliga andra typer av poster.