Svea hovrätt på Riksarkivet

Konkursärenden vid Stockholms magistrat och rådhusrätt som överklagades gick vidare till Svea hovrätt. Ärendena söks via följande serier i Riksarkivet, Svea hovrätt, huvudarkivet:

  • C I B2 - Diarium i instämda och vädjade mål 1734 - 1948 / När domen överklagades av svaranden.
  • C I B3 - Diarium i besvärs- och ansökningsmål / När besvär anfördes mot domen.

Akterna återfinns i serierna:

  • E VI A2 - Instämda och vädjade mål / Flera underserier.
  • E VI A3 - Besvär och ansökningar / Flera underserier.

Domarna återfinns bland civilprotokollen i serien:

  • A I A - Protokoll i civila mål / Flera underserier.

Personalen vid Riksarkivets forskarsal i Marieberg kan hjälpa till med beställningen.

Riksarkivets webbplats: www.riksarkivet.se.