Akter och domar i original

Akter och domar som inte finns i digital form i databasen kan beställas i original i Stockholms stadsarkivs läsesal på Kungsklippan 6. Beställ med hjälp av de uppgifter som anges nedan.

Akter

Magistraten och rådhusrätten, serie F6a, aktuellt aktnummer/år

Det är inte nödvändigt att ta fram aktuellt volymnummer ur arkivförteckningen. Notera att det finns konkursärenden där akten inte bevarats.

Domar

Före år 1800: Magistraten och rådhusrätten, serie A3a, volym (erhålls genom arkivförteckning 138 i läsesalen eller i Nationell ArkivDatabas (NAD).

Från och med år 1800: Magistraten och rådhusrätten, serie A4a, volym (erhålls genom arkivförteckning 138 i läsesalen eller i Nationell ArkivDatabas (NAD).

Domen söks sedan med hjälp av notariens namn + domdatum. Det är relativt vanligt att domen inte bevarats eller inte återfinns i aktuell notaries bunt med domar. Den kan då återfinnas i en annan notaries bunt eller på annan plats i någon av domvolymerna.

Saknas notariens namn eller exakt domdatum kan man beställa fram samtliga volymer för ett år och söka manuellt: Magistraten och rådhusrätten, serie A3a (alt. A4a från och med år 1800), aktuellt år / samtliga volymer för det året.

Saknas notariens namn i diariet kan det i många fall hämtas ur uppropsprotokollet. Se sidan Gäldenärer och borgenärer för information om länkningen mellan diariet och uppropsprotokollet.